Wojciech Wieczorkiewicz

1985 – 2012

Ostatnie pożeganie

Z żalem informujemy, że w dniu 29 czerwca 2012 r., po długiej walce z chorobą, zmarł nasz Kolega Wojciech Wieczorkiewicz. Wojtek dołączył do naszego zespołu w połowie 2009 r. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Jego zainteresowania skupiały się wokół prawa cywilnego. Swoją przyszłość wiązał z wykonywaniem zawodu radcy prawnego oraz pracą naukową na Uniwersytecie Łódzkim. Był człowiekiem niezwykle opanowanym, serdecznym i skromnym, zawsze gotowym, by pomóc innym. Przegrał walkę z chorobą będąc u progu rozpoczęcia nowego – zawodowego etapu swojego życia. Miał zaledwie 27 lat.

Rodzinie i Najbliższym Wojtka składamy szczere wyrazy współczucia.

Wojtek na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zespół Kancelarii