Wpisy

2017.12.15 Weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy i aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014 r.

Zmiany dotyczą w główniej mierze wydłużenia okresu przejściowego w zakresie przekazywania służbom statystyki publicznej informacji z kart urodzenia, martwego urodzenia oraz kart zgonu. Wykorzystanie w tym zakresie drogi elektronicznej będzie jednak możliwe nie od 1.01.2018 r., jak to początkowo przewidywały przepisy ustawy, ale od 1.01.2023 r.Również dopiero z 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy określające zakres danych pozyskiwanych i przetwarzanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w związku z urodzeniem. Informacje te mają być później przekazywane służbom statystyki publicznej. Z tą datą wejdzie w życie także nowelizacja przepisów ustawy z 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2017 r. poz. 912 ze zm.), przewidująca zmiany w zakresie treści kart zgonu oraz nakładająca obowiązek przekazywania części danych z kart zgonu służbom statystyki publicznej. Przesunięcie daty wejścia w życie ww. regulacji jest uzasadniana przesunięciem terminu uruchomienia systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, określonego obecnie na pierwszy kwartał 2021 r.