Wpisy

2017.12.11 Wprowadzono nowe przepisy wykonawcze w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów

Wprowadzono nowe przepisy wykonawcze w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów (rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355). Zmiana polega m.in. na:

  1. Ograniczeniu obowiązku przedstawiania przy rejestracji pojazdu tłumaczeń dokumentów wydawanych przez właściwe organy państw członkowskich UE w zakresie informacji z dowodów rejestracyjnych, dla których nie zostały określone kody w przepisach unijnych o dokumentach rejestracyjnych pojazdów, jak również zaświadczeń o wycofaniu pojazdu z eksploatacji, o ile organ rejestrujący będzie posiadać wzór formularza stosowanego w tym zakresie w danym państwie członkowskim;
  2. Uproszczeniu procedury wnioskowania o wydanie tzw. trzeciej tablicy rejestracyjnej dla bagażnika – zamiast obowiązku przedstawiania dowodu rejestracyjnego pojazdu wystarczy dołączenie jego kserokopii. Tym samym możliwe stanie się składanie wniosku pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Przy wyrejestrowywaniu pojazdu zrezygnowano z wzywania posiadacza pojazdu do zwrotu tablic rejestracyjnych pojazdu, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. W praktyce dokumenty te oraz tablice są unieważniane przy wydaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu i nawet w przypadku ich niezwrócenia nie mogą być one ponownie wykorzystane.
  4. Publikacja nowego aktu prawnego nie będzie oznaczać konieczności wymiany dotychczasowych dowodów rejestracyjnych – wzór dowodu rejestracyjnego pozostaje bez zmian.