Zwrot inwestorski

Nadzór merytoryczny nad publikacją: Dr Magdalena Rytwińska, Łódź – kwiecień 2006
Z dniem 1 stycznia 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2005, nr 177, poz. 1468). Ustawa ta bywa nazywana ustawą o zwrocie inwestorskim.

Ustawa niniejsza w szczególny sposób traktuje inwestorów indywidualnych, którzy dotkliwie odczuli podwyżkę stawki podatku VAT na materiały budowlane z 7% do 22% wprowadzoną z dniem 1 maja 2004 r. Ustawa to pozwala bowiem na odzyskanie części podatku VAT uiszczonego za materiały budowlane zakupione w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

W publikacji stanowi poradnik dla podatników, którzy zamierzają ubiegać się o przysługujący im zwrot poniesionych wydatków na materiały budowlane na podstawie ustawy o zwrocie inwestorskim.