Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych wchodzące w życie w roku 2016 i 2017

Autor: dr Magdalena Rytwińska-Rasz  – marzec 2016

Szanowni Państwo,

W dniu 25 czerwca 2015 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, która w jednej części weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w drugiej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Przepisy, które niedawno weszły w życie dotyczą w przeważającej mierze zmian w zakresie kompetencji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także zasad kontroli na rynku wyrobów budowlanych i zasad funkcjonowania różnych poziomów nadzoru budowlanego. Z kolei przepisy, na wejście w życie których oczekujemy regulują nowe zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w tak zwanym systemie „krajowym”.

Życząc owocnej lektury, pozostaję z poważaniem.
dr Magdalena Rytwińska-Rasz