Uwagi na temat podzielności świadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane w kontekście możliwości wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy

Autor: dr Magdalena Rytwińska-Rasz Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Międzynarodowe Doradztwow Biznesie, Kancelaria Radcy Prawnego, dr Magdalena Rytwińska-Rasz

ISBN 978-83-8088-873-9
e-ISBN 978-83-8088-874-6