Pytanie do eksperta Kto w aktualnym stanie prawnym może żądać gwarancji zapłaty za roboty budowlane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego?

Artykuł w katalogu „Prezentacje 2011” wydanym przez Izbę Projektowania Budowlanego