Pytanie do eksperta Czy inwestor może żądać od wykonawcy dokonania odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę?

Autor: dr Magdalena Rytwińska-Rasz
Artykuł w katalogu „Prezentacje 2016” wydanym przez Izbę Projektowania Budowlanego