Przyszłość rynku kredytów hipotecznych w Polsce

Współautor publikacji: Dr Magdalena Rytwińska-Rasz – grudzień 2005
Opracowanie niniejsze składa się z dwóch części o różnym charakterze.
Jego pierwsza część, opracowana przez specjalistę bankowości – Prezesa banku BRE S.A. nakreśla tendencje na polskim rynku kredytów hipotecznych. Rynek ten rozwija się dynamicznie, z doświadczeń krajów, które wstąpiły do Unii Europejskiej przed Polską oraz przewidywań bankowców wynika, iż tendencja ta nie tylko utrzyma się, ale i nasili w najbliższych latach wraz ze wzrostem budownictwa, szczególnie budownictwa mieszkaniowego.

Druga część opracowania poświęcona jest hipotece bankowej, która jest zasadniczym, a wielu przypadkach jedynym stosowanym przez banki sposobem zabezpieczania kredytów. Hipoteka bankowa jest narzędziem wygodnym i szybkim w zastosowaniu, stosunkowo niedrogim, a przy tym skutecznym z punktu widzenia kredytodawcy. Z uwagi na powszechność, podstawowe informacje dotyczące hipoteki będą przydatne każdemu.

Obie części publikacji zostały zilustrowane przykładami, które ułatwiają zrozumienie niełatwej materii.