Przelew wierzytelności na zabezpieczenie

Autor: Dr Magdalena Rytwińska, Warszawa – wrzesień 2007
Mamy przyjemność poinformować, że w ostatnich dniach nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się nowa publikacja z zakresu literatury prawniczej
pt. „Przelew wierzytelności na zabezpieczenie” autorstwa pani Doktor Magdaleny Rytwińskiej, właściciela Kancelarii Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie.
Pozycja ta jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem. Książka stanowi monograficzne opracowanie cesji wierzytelności na zabezpieczenie i jest pierwszym tego typu opracowaniem w/w zagadnienia, które w świetle polskiego prawa nie jest uregulowane przepisami.
Autorka opisuje zarówno zagadnienia ogólne dotyczące analizowanego tematu jak i przybliża bardziej skomplikowaną problematykę przedstawiając jednocześnie swoje stanowisko w poruszanych kwestiach.
Książka stanowi cenne źródło informacji dla wszystkich, którzy zawodowo zajmują się obrotem gospodarczym lub mają do czynienia z praktyką zabezpieczeń wierzytelności.

Przelew wierzytelności na zabezpieczenie