Prawo w budowlance – przypadki z życia wzięte

Autor: Dr Magdalena Rytwińska-Rasz, – marzec 2018

Niniejsza publikacja jest opisem czterech problemów, mogących pojawić się przy zawieraniu transakcji, w których zastosowanie znajdują przepisy prawa cywilnego i budowlanego. Coraz częściej toczą się sprawy sądowe, które na pierwszy rzut oka wydają się łatwe do rozstrzygnięcia, jednak niejednokrotnie bywa tak, że kończą się zaskakującym wyrokiem. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na „haczyki”, które pojawiają się w umowach czy przepisach i tym samym próba wyjaśnienia, jak ich uniknąć. To praktyczna wiedza, która pomoże i ułatwi przeprowadzanie transakcji. W publikacji zajęto się czterema, często pojawiającymi się w praktyce życia codziennego, przypadkami:
– sprzedażą materiałów budowlanych
– sprzedażą domu
– wynagrodzeniem ryczałtowym za roboty budowlane
– karami umownymi w wykonawstwie budowlanym.

Opracowanie każdego z przypadków zawiera opis stanu faktycznego, wyrok, który zapadł w sprawie, wyjaśnienie, dlaczego zapadł w takiej postaci, a także przedstawienie stanu prawnego, ocenę stanu faktycznego w świetle obowiązujących przepisów oraz ocenę wyroku.