Praktyka sądowa w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy robót budowlanych

Autor: dr Magdalena Rytwińska-Rasz – maj 2013