Odpowiedzialność projektanta obiektu budowlanego za wady fizyczne projektu budowlanego

Autor: dr Magdalena Rytwińska-Rasz – kwiecień 2013