Odpowiedzialność cywilna w przypadku katastrofy budowlanej

Autor: dr Magdalena Rytwińska-Rasz Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Międzynarodowe Doradztwow Biznesie, Kancelaria Radcy Prawnego, dr Magdalena Rytwińska-Rasz

DOI: 10.15199/33.2015.12.29

NUMER 12/2015

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X