Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – case study na przykładzie relacji inwestor – projektant

Autor: dr Magdalena Rytwińska-Rasz – czerwiec 2014

Szanowni Państwo,

Problematyka zaspokojenia wierzytelności ma wielką wagę przede wszystkim w profesjonalnym obrocie gospodarczym, który jest systemem naczyń połączonych. Niemożność uzyskania należnej zapłaty  przez jednego przedsiębiorcę może bowiem rodzic problemy nie tylko po stronie tego przedsiębiorcy, ale i innych uczestników rynku, których ten przedsiębiorca z kolei jest dłużnikiem.

Ustawodawca wyposaża wierzycieli w narzędzia, które pozwalają wykroczyć poza ramy konwencjonalnego dochodzenia należności i uniknąć negatywnych konsekwencji wyzbywania się majątku przez dłużników w celu pokrzywdzenia wierzycieli.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie Państwu jednego z takich narzędzi – skargi pauliańskiej, przedstawionego na tle konkretnego stanu faktycznego i dorobku rodzimego orzecznictwa.

Ochrona wierzytelności w radzie niewypłacalności dłużnika