W dniu 12 lutego 2018 r. weszła w życie w ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

W dniu 12 lutego 2018 r. weszła w życie w ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 107), dostosowująca prawo polskie do przepisów unijnych w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy dla obcokrajowców spoza UE, umożliwiających im podjęcie pracy w Polsce. Nowy typ zezwolenia legalizującego pracę i pobyt to tzw. zezwolenie ICT.

Nowelizacja implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Ustawa wprowadza możliwość przenoszenia pracowników kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników odbywających staż z oddziałów i spółek zależnych przedsiębiorstw wielonarodowych do innych jednostek tych przedsiębiorstw na czas wykonania krótkoterminowych zadań. Zezwolenie na pobyt w Polsce, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, będzie wydawał wojewoda. Z wnioskiem będzie mógł wystąpić wyłącznie zakład przyjmujący cudzoziemca do pracy w ramach wewnętrznego przeniesienia. Pozwolenie umożliwi obcokrajowcom wykonywanie pracy w ramach danego przedsiębiorstwa w całej Unii.

Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie 3 lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz rok w przypadku pracowników odbywających staż. Z przeniesienia będą mogły skorzystać tylko osoby, których wcześniejsze zatrudnienie, w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw, wynosi co najmniej 12 miesięcy – w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz 6 miesięcy – w przypadku pracowników odbywających staż.