Przelew wierzytelności na zabezpieczenie autorstwa Pani Doktor Magdaleny Rytwińskiej-Rasz

„Przelew wierzytelności na zabezpieczenie”
Autor: Dr Magdalena Rytwińska
Warszawa, wrzesień 2007

Mamy przyjemność poinformować, że w ostatnich dniach nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się nowa publikacja z zakresu literatury prawniczej
pt. „Przelew wierzytelności na zabezpieczenie” autorstwa pani Doktor Magdaleny Rytwińskiej, właściciela Kancelarii Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie.
Pozycja ta jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem. Książka stanowi monograficzne opracowanie cesji wierzytelności na zabezpieczenie i jest pierwszym tego typu opracowaniem w/w zagadnienia, które w świetle polskiego prawa nie jest uregulowane przepisami.
Autorka opisuje zarówno zagadnienia ogólne dotyczące analizowanego tematu jak i przybliża bardziej skomplikowaną problematykę przedstawiając jednocześnie swoje stanowisko w poruszanych kwestiach.
Książka stanowi cenne źródło informacji dla wszystkich, którzy zawodowo zajmują się obrotem gospodarczym lub mają do czynienia z praktyką zabezpieczeń wierzytelności.

Radca Prawny – Pani Monika Rytwińska

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 1 czerwca 2007
do zespołu Kancelarii Prawnej Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie
dołączył radca prawny – Pani Monika Rytwińska.
Pani Mecenas Monika Rytwińska jest młodą, dynamiczną osobą, która wzmocni nasz zespół,
szczególnie w sprawach spornych.
Dodatkowym atutem Pani Moniki Rytwińskiej jest odbyta aplikacja sądowa
dająca cenną umiejętność postrzegania zagadnień prawnych przez pryzmat sędziego.

BUDMA 2007

Forum dyskusyjne Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

W końcu stycznia 2007 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2007. W targach wzięła udział rekordowa liczba blisko 1.300 wystawców z 28 państw. Według oficjalnych informacji targi odwiedziło ponad 50.000 gości z 34 państw.

Organizatorzy zadbali o interesujący program konferencji i seminariów skierowanych do wielu różnych grup zawodowych.
Jak co roku szczególnym zainteresowaniem cieszyło się seminarium organizowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie poświęcone tematowi:„Ocena regulacji prawnych i funkcjonowania rynku wyrobów budowlanych w Polsce w świetle przepisów Unii Europejskiej”. Tegoroczne seminarium było o tyle szczególne, że stanowiło pierwszą tego rodzaju inicjatywę od wejścia w życie obowiązujących regulacji, czyli od niemal 3 lat.
Uczestniczyło w nim kilkuset słuchaczy, z Ministrem Budownictwa – Andrzejem Aumillerem, Wiceministrem Budownictwa – Elżbietą Janiszewską-Kuropatwa i władzami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Markiem Naglewskim – Głównym Inspektorem i Andrzejem Urbanem – Zastępcą Głównego Inspektora.

Seminarium zostało poprowadzone przez Marka Kapronia – Zastępcę Dyrektora ITB ds. Współpracy z Gospodarką w formule forum dyskusyjnego, w którym udział wzięli zaproszeni eksperci ITB, na codzień pracujący w różnych zawodach i gałęziach branży budowlanej.

Jednym z czterech zaproszonych prelegentów była Pani Mecenas dr Magdalena Rytwińska – konsultant prawny Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie i Prezes Sądu Arbitrażowego przy tej Izbie, która została poproszona o wygłoszenie wykładu poświęconego problematyce postulatów przemysłu pod nadzorem nad rynkiem wyrobów budowlanych. Wykład ten – dotyczący niesłychanie kontrowersyjnych zagadnień – wywołał żywą i pełną emocji dyskusję.

W swoim wystąpieniu Pani dr Magdalena Rytwińska stwierdziła, że:

  • w systemie prawnym opartym na uczciwości producenta prawidłowa dokumentacja wyrobu nie oznacza, że wyrób spełnia deklarowane parametry, zatem
  • od organów kontroli rynku przemysł oczekuje, aby reagowały na poparte dowodami sygnały rynkowe i nie ograniczały swego działania do zbadania prawidłowości dokumentacji wyrobu,
  • ponieważ brak właściwej dokumentacji wyrobu jest mniej szkodliwy zarówno dla Klienta, jak i dla zasad uczciwej konkurencji niż faktyczny brak parametrów wyrobu deklarowanych w formalnie prawidłowej dokumentacji (szczegóły w załączonej prezentacji).

W podsumowaniu dyskusji padły stwierdzenia, że Polska zrobiła bardzo wiele, by skutecznie wdrożyć dyrektywę 89/106/UE, jednakże praktyka stosowania prawa, szczególnie przez organy kontrolne pozostawia wiele do życzenia, a podstawowym problemem w zakresie nadzoru nad rynkiem pozostaje kontrolowanie u przedsiębiorców jedynie spełnienia formalnych wymagań.

Wnioski płynące z dyskusji to z jednej strony zapowiedź kontynuowania analizy możliwych kierunków zmian obowiązujących regulacji z korzyścią dla rzetelnych przedsiębiorców, z drugiej zaś stanowisko nadzoru budowlanego, który wyraźnie otwiera się na sygnały rynkowe (w tym poprzez Radę Wyrobów Budowlanych funkcjonującą przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego).