Entries by kzgobx

2017 Czerwiec

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. III CZP 8/17 ​Powództwo o opublikowanie sprostowania, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26  stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), wytacza się przeciwko redaktorowi naczelnemu właściwego dziennika lub czasopisma, a nie przeciwko osobie fizycznej […]

2017 Maj

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r. III CZP 2/17 ​Oczywista niedokładność pisma procesowego spełniającego wymagania apelacji – środka odwoławczego przysługującego od objętego zaskarżeniem orzeczenia – polegająca na określeniu go „zażaleniem”, nie stanowi przeszkody do nadania mu właściwego biegu, także wtedy, gdy zostało sporządzone przez zawodowego pełnomocnika.   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia […]

2017 Marzec

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r. III CZP 49/16 ​Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. III CZP 110/16 ​Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.). Luty 2017   Uchwała Sądu […]

Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika Rzeczypospolita

Miło nam podzielić się z Państwem informacją, że w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika Rzeczpospolita Kancelaria Radcy Prawnego dr Magdaleny Rytwińskiej – Rasz Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie po raz kolejny znalazła się w pierwszej dziesiątce największych kancelarii prawniczych w województwie łódzkim, tym razem o dwa miejsce wyżej niż ostatnio. Odnotowaliśmy też awans o kilkadziesiąt […]

Ślubowanie 2017

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.06.2017r. w Sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, uroczyste ślubowanie złożyła Pani Magdalena Grzesiak – pracownik kancelarii – dotychczasowa aplikantka radcowska, która w marcu zdała pomyślnie egzamin radcowski.

2016 Lipiec

III CZP 32/16  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r. Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

Ślubowanie Radców Prawnych 2016

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 7 lipca 2016 r. w Teatrze  Muzycznym w Łodzi, uroczyste ślubowanie złożyli Pani Justyna Zydel i Pan Michał Kucharski – pracownicy kancelarii – dotychczasowi aplikanci radcowscy  –  którzy w marcu tego roku pomyślnie zdali egzamin radcowski. Nowym radcom prawnym w naszym Zespole szczerze gratulujemy i życzymy sukcesów!

2016 Czerwiec

III CZP 31/16  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. ​Sąd nie jest związany żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli uczestnik postępowania wniósł o ustanowienie tej służebności na prawie użytkowania wieczystego. III CZP 29/16 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. ​Nabywca wierzytelności niebędący […]

2016 Maj

III CZP 63/15 Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.). III CZP 16/16 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 […]

Konferencja “Wyroby budowlane pod kontrolą”

W dniu 23 września 2015r. obyła się organizowana w Warszawie przez Muratorplus konferencja poświęcona ostatnim zmianom w ustawie o wyrobach budowlanych. Obok Pana Roberta Dziwińskiego – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na konferencji wystąpiła radca prawny dr Magdalena Rytwińska-Rasz, która wygłosiła prezentację przybliżającą zmiany w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zapraszamy do zapoznania się prezentacją.