Orzecznictwo Sądu Najwyższego

2016 Lipiec

III CZP 32/16  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r. Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

2016 Czerwiec

III CZP 31/16  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. ​Sąd nie jest związany żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli uczestnik postępowania wniósł o ustanowienie tej służebności na prawie użytkowania wieczystego. III CZP 29/16 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. ​Nabywca wierzytelności niebędący […]

2016 Maj

III CZP 63/15 Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.). III CZP 16/16 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 […]