2018 Sierpień

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018 r., III CZP 22/18

​W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.