2018.08.22 Wejście w życie specustawy

W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zwana potocznie „specustawą”.

Celem ustawy jest zagwarantowanie dostępności dla budynków mieszkalnych. Wobec powyższego inwestycje mieszkalne oraz inwestycje towarzyszące o których mowa w art. 1 ustawy, a których definicje powstały na potrzeby opisywanego aktu, muszą mieć bezpośredni dostęp do dróg publicznych. Natomiast szerokość dróg wewnętrznych nie może być mniejsza niż 6 metrów.

Ponadto inwestycja mieszkaniowa musi być zlokalizowana w taki sposób, by min. odległość:

  1. od przystanku komunikacji miejskiej nie przekroczyła 1 kilometra. W przypadku miast o populacji powyżej 100.000 mieszkańców, odległość ta nie może wynosić więcej niż 500 metrów;
  2. od szkoły podstawowej lub przedszkola nie przekroczyła 3 kilometrów. W przypadku miast o populacji powyżej 100.000 mieszkańców, odległość ta nie może wynosić więcej niż 500 metrów.

Te i pozostałe standardy inwestycyjne opisane są w art. 17.

Ustawa przewiduje jednak możliwość odstąpienia od nich, jeśli uchwała gminy  przewidywać będzie własne, lokalne standardy inwestycyjne. Maksymalna różnica między wskaźnikiem wskazanym w ustawie, a objętym uchwałą organu stanowiącego samorządu może wynosić 50 %.

Na co warto zwrócić uwagę, rozwiązania zastosowane w ustawie umożliwią prowadzenie inwestycji mieszkaniowych między innymi na gruntach rolnych położonych w administracyjnych granicach miasta.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *