2018.01.13. Blokowanie rachunków bankowych przez organy podatkowe jako środek zapobiegawczy przeciwko wyłudzeniom skarbowym

W dniu 13 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają organom podatkowym blokowanie rachunków bankowych przez okres 3 dni w przypadku podejrzenia, że mogły służyć do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

Przewidziany ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych  system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR) ma umożliwiać organom podatkowym analizę danych i informacji o rachunkach bankowych. Właściwy do wydania postanowienia o blokadzie rachunku podmiotu na okres nie dłuższy niż
72 godziny jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Uzasadnieniem blokady będzie informacja posiadana przez organ podatkowy, że dany podmiot może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.