2017.09.11 W dniu 11 września weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Głównym założeniem ustawy jest ustanowienie Krajowego Zasobu Nieruchomości, którego zadaniem będzie prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa.

Podstawowym obowiązkiem KZN będzie nadzorowanie najmu, w tym m.in. wysokości czynszów. Zadaniem KNZ będzie także kontrola spełniania wymogów dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem oraz zasad zawierania bądź wypowiadania umów najmu. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie również uczestniczył w dokonywaniu naboru najemców – lista kryteriów naboru określona została w ustawie. Co istotne, ze wskazanych kryteriów, KZN będzie dla poszczególnych inwestycji odrębnie określać kryteria pierwszeństwa, po uzyskaniu opinii właściwej gminy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

Za: Norbert Bonin, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustawa-o-krajowym-zasobie-nieruchomosci-wchodzi-w-zycie, dostęp: 13.10.2017