Obsługa Prawna Inwestycji Budowlanych

Nasi prawnicy przygotowali i zaopiniowali kilkaset umów z zakresu prawa budowlanego o łącznej wartości ponad miliarda złotych!

Obecnie nasza Kancelaria postrzegana jest jako krajowy ekspert w zakresie prawa budowlanego, prawa cywilnego w budownictwie i prawa wyrobów budowlanych.

  • Oferujemy naszym Klientom szeroką pomoc w zakresie konstruowania i opiniowania wszelkich umów dotyczących kontraktingu budowlanego, jak również zapewniamy wsparcie w negocjacjach poprzedzających zawarcie tych umów. Prowadzimy bieżącą obsługę prawną inwestycji budowlanych oraz reprezentujemy naszych Klientów w sporach wynikających z kontraktów budowlanych. Doskonale znamy specyfikę procesu budowlanego, wzajemne relacje zachodzące między jego uczestnikami i związane z nimi różnice oczekiwań i stanowisk pomiędzy inwestorem, wykonawcą i podwykonawcami.
  • Oferujemy naszym Klientom pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie legalizacji samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych i innych robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. W powyższych sprawach reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.
    Prowadzimy bieżącą obsługę prawną kilkunastu firm budowlanych, w tym międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w branży budowlanej.
  • Ponadto nasza Kancelaria stale współpracuje z notyfikowanymi jednostkami badawczymi i certyfikującymi, min. z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, jak również z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa w Warszawie (zorganizowaliśmy Sąd Arbitrażowy działający obecnie przy Izbie).
  • Założycielka Kancelarii dr Magdalena Rytwińska-Rasz w latach 2008-2012 była członkiem Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
  • Ponadto dr Magdalena Rytwińska-Rasz jest wykładowcą unikalnych na polskim rynku szkoleń z zakresu szeroko pojętej „budowlanki”, kierowanych do inwestorów, wykonawców, pracowników operacyjnych i prawników, a także autorką szeregu publikacji, min. o tematyce prawno-budowlanej. Dr Magdalena Rytwińska-Rasz brała też udział, jako konsultant prawny, w pracach legislacyjnych dotyczących gwarancji płatności w procesie inwestycyjnym.