„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości”

— ślubowanie radcy prawnego

Piotr_Frydrych

Piotr Frydrych

aplikant radcowski

Dominika Witkowska

aplikant radcowski

Julia Rubinkowska

prawnik, asystentka

Dariusz Pacura

prawnik student

Prawnicy współpracujący

Monika Rytwińska-Zięba

radca prawny

Biuro kancelarii
Katarzyna_Jaron

Katarzyna Jaroń

asystentka

Julia Rubinkowska

prawnik, asystentka