Aktualności

2007 Zmiany w prawie własności przemysłowej

Od 1 listopada 2007 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o Prawie Własności Przemysłowej z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.2007 nr 136, poz. 958), która w znaczący sposób uprościła procedurę zgłaszania przedmiotów własności przemysłowej do Urzędu Patentowego.

Na mocy omawianej nowelizacji będzie można ubiegać się o ochronę wynalazków oraz znaków towarowych w formie on-line. Oznacza to, że osoba ubiegająca się do przyznanie prawa ochronnego na określony przedmiot prawa własności przemysłowej, nie będzie musiała już osobiście fatygować się do Urzędu Patentowego, aby dokonać zgłoszenia. Teraz takie zgłoszenie będzie można dokonać elektroniczne. Ponadto będzie można prowadzić z Urzędem Patentowym korespondencję w postaci elektronicznej, która będzie również brana pod uwagę przy ustalaniu pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego.

Czerwcową nowelizacją wprowadzono możliwość poprawy zgłoszenia przedmiotu prawa własności przemysłowej do momentu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Do tej pory było to możliwe jedynie już po wydaniu decyzji Urzędu Patentowego.

Przepisy nowelizacji zmieniły również na korzystniejsze dla wynalazców wymogi określające termin złożenia tłumaczeń dowodów pierwszeństwa i oświadczeń o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa. Do znowelizowanej ustawy został wprowadzony dodatkowy trzymiesięczny termin liczony od daty zgłoszenia wynalazku, w którym zgłaszający powinien nadesłać tłumaczenie na język polski lub na inny język, jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej. W sytuacji, gdy takie zgłoszenie nie zawierało tłumaczeń, Urząd Patentowy wzywa postanowieniem do uzupełnienie wniosku pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa. Osoba, która nabyła prawo do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia lub wystawienia wynalazku dokonanego przez inną osobę, ma trzy miesiące od daty zgłoszenia wynalazku na to, aby nadesłać oświadczenie wyjaśniające podstawy korzystania z uprzedniego pierwszeństwa.

Jednocześnie zagraniczni wynalazcy, którzy ubiegają się o patent, nie będą już musieli wskazywać, że chcą skorzystać również z ochrony w Polsce. Dziś już wystarczy, że do Urzędu Patentowego złożą tłumaczenie odpowiedniej dokumentacji. Wystarczy to w zupełności, aby korzystać z prawa ochronnego własności przemysłowej w Polsce.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.