Aktualności

2009 Zmiany w prawie budowlanym, geodezyjnym i kartograficznym

1 stycznia 2009 weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Od nowego roku, świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązywać będą każdy budynek oddawany do użytkowania. Obligatoryjne wprowadzenie świadectwa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ekonomicznego kraju oraz zwiększenie jego niezależności od dostawców energii elektrycznej z zagranicy. Pozytywnie wpłynie również na środowisko, zmniejszając zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntów. Świadectwo energetyczne ważne będzie przez 10 lat. Jeśli w tym czasie w budynku wykonane będą kolejne roboty budowlane, konieczne będzie uzyskanie nowego świadectwa energetycznego.

W sejmie trwają prace nad nowelizacją prawa geodezyjnego oraz kartograficznego. Zmiany dotyczyć mają systemu prawnego dotyczącego wyrysów i wypisów. Zgodnie z nowym prawem wydawane będą nieodpłatnie przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na żądanie sądu, prokuratora, organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Najwyższej Izby Kontroli. Te wydawane na żądanie innych zainteresowanych podmiotów miałyby być płatnie. Zmieni się również termin, jaki organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków ma na uaktualnienie danych zawartych w ewidencji. Wynosić on będzie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Zmiany w prawie budowlanym miały obowiązywać od 1 stycznia jednak proces legislacyjny jest ciągle w toku. Projekt ustawy zakłada likwidację pozwoleń na budowę. Wystarczające będzie jedynie zarejestrowanie inwestycji w urzędzie gminy oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów tj. projekt budowy, oświadczenie projektanta oraz osoby sprawdzającej o kompletności i zgodności projektu z przepisami oraz oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem wraz ze zgodą urbanistyczną. Wniosek o zarejestrowanie inwestycji powinien zawierać także oświadczenie projektanta i sprawdzającego o tym, że wykonali projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Starosta nie będzie miał wówczas prawa do odmowy rejestracji prawidłowo złożonego wniosku. Powinien jej dokonać w terminie 30 dni. Jeśli tego nie zrobi wojewoda może na niego nałożyć karę w wysokości 500 zł.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.