Aktualności

2008 Zmiana we wcześniejszych emeryturach dla mężczyzn

8.03.2008 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja dostosowała przepisy ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku. TK orzekł wtedy, że przywileje dla kobiet przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury kobiet i mężczyzn naruszają zasadę równości.

Dotychczasowe przepisy przewidywały dla kobiet możliwość nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, jeżeli osiągnęła 55. rok życia i miała co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy. Możliwość taką miały również kobiety, które osiągnęły 55. rok życia, miały co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Mężczyźni zaś nabywali prawo do wcześniejszego świadczenia tylko, gdy ukończyli 60. rok życia, posiadali co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy

Na skutek nowelizacji, mężczyzna może również ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jeśli osiągnął 60. rok życia i ma co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy. Nie jest w tym wypadku wymagane uznanie całkowitej niezdolności do pracy.

Nowelizacja zmieniła również zasady informowania o hipotetycznej wysokości przyszłej emerytury. Do tej pory była ona szacowana jedynie w oparciu o dotychczasowy stan konta ubezpieczonego. Nowelizacja zobowiązuje ZUS do podawania zarówno kwoty ustalonej w wyżej wymieniony sposób, jak i kwoty szacowanej na podstawie przyszłych wpływów.

Przyjęte przepisy przewidują również możliwość domagania się zwrotu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nienależnie opłaconych składek w terminie 10 lat. Dotychczasowe przepisy przewidywały okres pięcioletni.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.