Aktualności

2007 Zmiana przepisów w kodeksie pracy dotyczących telepracy

Od 16 października 2007 r. obowiązują nowe regulacje w prawie pracy dotyczące coraz bardziej popularnej w Polsce telepracy. W wyniku nowelizacji do Kodeksu Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ) wprowadzono nowy rozdział IIb zatytułowany „Zatrudnianie pracowników w formie telepracy”, który w całości zajmuje się tą nową formą zatrudnienia.

W świetle nowej regulacji, telepraca będzie różniła się od klasycznego stosunku pracy tym, że nie jest świadczona w siedzibie firmy. Z nowych przepisów wynika zatem, że praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem będzie więc osoba, która wykonuje w ten sposób pracę i przekazuje pracodawcy jej wyniki drogą elektroniczną.

Umowa o telepracę może być zawarta również w trakcie zatrudnienia. Jednak w takiej sytuacji telepracownik lub pracodawca może w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia telepracy złożyć wniosek o zaprzestanie jej świadczenia i powrót do poprzednich warunków zatrudnienia.

Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić telepracownika będzie zobowiązany do: 

 

 • zapewnienia sprzętu pracownikowi, za pomocą którego będzie mógł pracować na odległość,
 • pokrycia kosztów związanych z jego obsługą, konserwacją, instalacją i serwisem, 
 • ubezpieczenia sprzętu,
 • zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu.

 

  Natomiast pracownik ma obowiązek:

   

  • przekazania pracodawcy informacji niezbędnych do porozumienia się z nim, 
  • potwierdzenia na piśmie zapoznania się z zasadami ochrony danych.

   Nowe przepisy prawa pracy przewidują, że pracodawca ma prawo kontrolować telepracownika w miejscu wykonywania pracy, ale tylko za uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych środków porozumiewania się na odległość. Pracodawca jednak ma obowiązek dostosować sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy. Jeśli praca wykonywana jest w domu pracownika, wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny.

   W nowelizacji ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń, niż inni pracownicy.

   Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
   OK
   Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.