Aktualności

2007 Zmiana przepisów dotyczących znaków opłaty skarbowej

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy "o zmianie ustawy o opłacie skarbowej" (druk nr 1663, projekt został przyjęty z poprawkami 23.05.2007 r. na pierwszym czytaniu Sejmu). Nie wiadomo jeszcze, kiedy i w jakim dokładnie kształcie projekt wejdzie w życie.

Znaki opłaty skarbowej ważne do końca 2007 r.
Projekt ustawy przywraca możliwość zapłaty znakami opłaty skarbowej, która została wyeliminowana obowiązującą obecnie regulacją, tzn. ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie sądowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635). Zgodnie z projektem znaki opłaty skarbowej można będzie wykorzystać jeszcze do końca roku 2007.

Główny cel regulacji
Umożliwienie:

- osobom fizycznym i

- przedsiębiorcom

wykorzystania znaków opłaty skarbowej, które nie zostały wykorzystane ze względu na zbyt krótki termin oraz z powodu braku możliwości ich zwrotu..

Pozostałe ważne zmiany
Projekt precyzuje przepisy dotyczące sposobu uiszczania opłaty skarbowej poprzez:

- wprowadzenie wyjątku od zasady dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oryginałem dowodu zapłaty. Projekt przewiduje możliwość składania przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego uwierzytelnionej przez nich kopii dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii.

- wprowadzenie możliwości dopłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej do brakującej kwoty uiszczonej znakami opłaty skarbowej

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.