Aktualności

2011 Zapis windykacyjny

Od dnia 23 października 2011 r. w polskim kodeksie cywilnym pojawiła się instytucja zapisu windykacyjnego, która w istotny sposób zmienia dotychczasowe zasady dziedziczenia.

Dotychczas nie było możliwości prawnej, aby za pomocą testamentu można było bezpośrednio przekazać konkretny składnik majątku konkretnej osobie. Taka dyspozycja spadkodawcy (np. „przeznaczam dom w Łodzi dla córki a mieszkanie w Warszawie dla syna”) mogła być jedynie wskazówką przy dziale spadku, a udziały spadkowe osób wskazanych przez spadkodawcę i tak sąd orzekający stwierdzeniu nabycia spadku musiał określić w ułamkach. Co więcej, do nabycia własności składników majątku spadkowego konieczne było przeprowadzenie całego postępowania spadkowego – najpierw postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, później (z reguły) o dział spadku.

Nadal istnieje instytucja tzw. zapisu zwykłego, ale z zapisu takiego wynika wyłącznie zobowiązanie spadkobierców do wydania danej rzeczy wskazanej osobie. Uprawniony z takiego zapisu ma zatem jedynie roszczenie wobec spadkobierców, z mocy samego zapisu nie staje się zaś właścicielem tego przedmiotu.

Dzięki nowym przepisom w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy (choćby samochód, księgozbiór, kolekcja znaczków czy monet, dzieło sztuki), nieruchomości (dom, mieszkanie, ziemia), prawa majątkowe, papiery wartościowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne.

 Dzięki instytucji zapisu windykacyjnego spadkodawca pozostając do swej śmierci właścicielem wszystkich składników swojego majątku, zachowuje pełną kontrolę nad tym, komu one przypadną z chwilą jego śmierci.

Zapis windykacyjny może zostać ustanowiony na rzecz dowolnej osoby, bez względu na więzy pokrewieństwa.

Przedmiot zapisu windykacyjnego jest wyłączany z masy spadkowej. Pozostała część spadku nierozdysponowana w formie zapisu podlega jednak normalnemu podziałowi w ramach dziedziczenia. Co ważne, osoba, która przyjmie w zapisie np. mieszkanie, może nadal uczestniczyć w postępowaniu spadkowym dotyczącym pozostałej części majątku zmarłego. Jej udziały w tym dziedziczeniu nie są w żadnym stopniu ograniczone.

Przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku musi należeć do spadkodawcy.

Osoba, która otrzymała zapis windykacyjny odpowiada za długi spadkowe.

 Zapis windykacyjny można odrzucić, w takim wypadku jego przedmiot wchodzi do masy spadkowej.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.