Zakładanie i likwidacja spółek w kraju i zagranicą, M&A

ZAKŁADNIE SPÓŁEK

 • założyliśmy kilkadziesiąt spółek kapitałowych i przedstawicielstw w kraju i za granicą;

 • wspomagaliśmy inwestycje zarówno inwestorów krajowych, jak i zagranicznych (m. in. Ukraina, Szwecja, Dania, Czechy, Wielka Brytania, Chiny);

 • wspomagaliśmy inwestycje zarówno indywidualnych przedsiębiorców, jak i grup kapitałowych;

 • wspomagaliśmy inwestycje różnych branż, w tym budowlanej, nowych technologii, motoryzacyjnej czy tekstylnej;

 • obsługiwaliśmy inwestycje różnych rozmiarów od kilkudziesięciotysięcznych do kilkunastomilionowych.

Obsługa prawna w zakresie rozpoczynania prowadzenia działalności ma na celu i obejmuje:

 • zaproponowanie inwestorowi optymalnej z jego punktu widzenia, potrzeb i rodzaju planowanej działalności formy prawnej działania;

 • przygotowanie umowy inwestycyjnej (umowy wspólników);

 • przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działalności;

 • uzyskanie niezbędnych rejestracji, zgłoszeń i zezwoleń;

O sukcesie biznesowym lub jego braku decydują różnorodne czynniki, często w znacznym stopniu niezależne od przedsiębiorcy. Całkowicie w gestii przedsiębiorcy leży jednak rozpoczęcie działalności oraz wybór jego formy organizacyjnej. Wyselekcjonowanie z wachlarza prawnych możliwości typu spółki najlepiej odpowiadającego aktualnym potrzebom biznesu prowadzonego przez przedsiębiorcę, sprawne przeprowadzenie skomplikowanej procedury jej utworzenia i rejestracji oraz dokładne uregulowanie stosunków wewnętrznych spółki (starannie przemyślana treść umowy/statutu spółki, wyraźne unormowanie relacji pomiędzy jej organami i wspólnikami, klarowna i niebudząca wątpliwości organizacja procesu decyzyjnego, zastosowanie rozwiązań chroniących majątek spółki oraz jej interesy jej właścicieli) rzutują na skalę powodzenia przedsięwzięć biznesowych, w razie niewłaściwego przeprowadzenia niekiedy przekreślając szansę na jakikolwiek sukces.

M&A Fuzje, podział, przekształcanie oraz przejmowanie podmiotów gospodarczych.

Minimalizujemy ryzyko prawne łączące się z tymi transakcjami:

 • Braliśmy udział w przejęciach branżowych na rynku budowlanym i usług ubezpieczeniowych

 • Współpracujemy z funduszami „private equity” i odpowiadamy za stronę prawną przejęć w formule wykupów menadżerskich (MBO)

 • Braliśmy udział w kilkunastu akwizycjach poprzedzonych wnikliwą procedurą due diligence

 • organizowaliśmy prawną stronę przekształceń i fuzji spółek

Szczególnie skomplikowanym prawnie procesem jest obsługa procesów fuzji i akwizycji (M&A). Kancelaria obsługiwała w sposób całościowy (badanie stanu prawno-finansowego podmiotu przejmowanego – due dilligence, wybór formy przejęcia: fuzja spółek, wchłonięcie spółki przejmowanej, nabycie wyłącznie majątku przedsiębiorcy przejmowanego, stworzenie jedynie powiązań o charakterze umownym, finansowo-właścicielskim czy decyzyjnym, negocjowanie warunków akwizycji, przeprowadzenie zmian w uregulowaniach wewnętrznych spółek i ich zarejestrowanie) szereg złożonych fuzji i przejęć, w tym mających charakter międzynarodowy. Należycie i sprawnie przeprowadzona akwizycja owocuje skokiem rozwojowym działalności przedsiębiorcy, przeprowadzona niewłaściwie może zachwiać kondycją nawet najsilniejszego przedsiębiorcy. Nieodzowne jest więc powierzenie jej prawnikom dysponującym specjalistycznymi umiejętnościami w tym zakresie, a takowe zapewniają wiedza i doświadczenie współpracowników Kancelarii.

LIKWIDACJA SPÓŁEK

Niezwykle istotne jest także sprawne przeprowadzenie likwidacji spółki, w szczególności ściągnięcie jej wierzytelności oraz rozdysponowanie mienia spółki z maksymalnym zyskiem. Kancelaria posiada praktyczną wiedzę i umiejętności konieczne do właściwej obsługi prawnej procesu zamykania działalności gospodarczej, zarówno wynikającego z woli właścicieli spółki (likwidacja), jak i przymusowego, związanego ze stanem upadłości przedsiębiorcy, co pozwala na znaczące złagodzenie jej skutków.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.