Aktualności

2008 Styczeń

Uchwała z dnia 17 stycznia 2008 r. (sygn. akt III CZP 126/07). 
Niedołączenie dokumentu - wykazującego umocowanie organu osoby prawnej udzielającego pełnomocnictwa - do wniesionego przez radcę prawnego sprzeciwu od nakazu zapłaty w sprawie gospodarczej, uzasadnia odrzucenie sprzeciwu (art. 479 (8a) § 5 k.p.c.).

Uchwała składu 7 sędziów SN z 31 stycznia 2008 r. (sygn. akt III CZP 49/07).
Sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania.
Sąd Najwyższy nadał uchwale moc zasady prawnej

Uchwała z dnia 30 stycznia 2008 r. (sygn. akt III CZP 134/07).

 1. Wierzyciel, który przed zajęciem nieruchomości uzyskał na niej hipotekę kaucyjną,
  stwierdzoną w opisie i oszacowaniu, ale w chwili podziału nie legitymuje się tytułem
  wykonawczym, uczestniczy w podziale sumy uzyskanej w egzekucji z tej nieruchomości bez
  potrzeby zgłoszenia się i udowodnienia wierzytelności zabezpieczonej tą hipoteką.
  Przypadającą mu należność pozostawia się na rachunku depozytowym sądu, wskazując
  przyczyny uzasadniające wstrzymanie wypłaty,
 2. odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.