Aktualności

2008 Sierpień

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III CZP 76/08).
W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu.

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III CZP 61/08).
Przysądzenie własności nieruchomości powoduje wygaśnięcie dzierżawy praw w postaci dzierżawy udziałów we współwłasności tej nieruchomości.

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III CZP 65/08).
Na zarządzenie przewodniczącego w sądzie pierwszej instancji o zwrocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.

Uchwała z dnia 5 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I UZP 3/08).
Nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z własnych środków przez zbywcę jako płatnika składek (pracodawcę) a nie odpowiada za należności z tytułu składek w części finansowanej przez ubezpieczonych pracowników ( art.112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst : Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm. w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych - jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.)


Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.