Aktualności

2008 Służebność przesyłu

W dniu 3 sierpnia 2008 roku weszła w życie nowelizacja kilku ustaw, w tym Kodeksu cywilnego, wprowadzająca instytucję służebności przesyłu, której unormowanie rozstrzygnie problemy związane z przeprowadzaniem przez nieruchomości urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, oraz innych urządzeń podobnych.

Ustanowienie służebności przesyłu następuje na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń przesyłowych bądź też, który zamierza wybudować takie urządzenia. Ustanowienie następuje na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym jedynie oświadczenie właściciela nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Jeśli jednak właściciel gruntu odmówi ustalenia służebności, a okaże się ona niezbędna do korzystania z urządzeń, to przedsiębiorca będzie mógł w drodze sądowej żądać jej ustanowienia za wynagrodzeniem. Sama służebność może zostać ustanowiona odpłatnie jak i nieodpłatnie i będzie stanowić ona część składową przedsiębiorstwa na rzecz, którego zostaje ona ustanowiona. Według nowych przepisów przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych.

Służebność przesyłu wygaśnie najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek usunięcia urządzeń przesyłowych, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Do służebności przesyłu odpowiednie zastosowanie znajdą także przepisy o służebnościach gruntowych.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.