Aktualności

2013 Projekt nowelizacji dotyczący uprawnień radców prawnych

Według projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego radcy prawni mają uzyskać możliwość występowania w sprawach karnych i karnych skarbowych w roli obrońców. Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

Według projektu ustawy o radcach prawnych radca będzie mógł występować
w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym pod warunkiem, niepozostawania
w stosunku pracy z innymi podmiotami.

Celem powyższych zmian ma być zwiększenie dostępności usług profesjonalnego pełnomocnika w sprawach karnych.

Z proponowanej nowelizacji nie są zadowoleni adwokaci, którzy podnoszą zarzut, że przyjęcie rządowego projektu przyznania radcom prawnym wspomnianych uprawnień będzie oznaczać, że obrońcami mogą być tajni współpracownicy służb specjalnych,
a taka sytuacja narusza zasady demokratycznego państwa prawa. Nie jest również dla tej grupy zawodowej satysfakcjonująca propozycja rządu aby w ustawie o ABW i AW zakazać tajnej współpracy przez służby z radcami prawnymi wykonującymi czynności obrońcy. Adwokaci uważają, że taki zapis uzależnia zakaz współpracy od elementu zmiennego, jakim jest wykonywanie czynności obrońcy, a nie od przynależności do określonego zawodu, nie będzie zatem faktycznie możliwa kontrola jego przestrzegania, a co za tym idzie nie będzie zachowana konstytucyjna gwarancja prawa do obrony.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.