Aktualności

2008 Pracownik nie pozna motywów zwolnienia

Według Trybunału Konstytucyjnego (sygn. P48/07) nie jest możliwe osiągnięcie dla umów czasowych takiego standardu ochrony jak dla umów na czas nieokreślony, ponieważ przeczyłoby to celowi rozróżniania tych umów oraz usztywniło system prawa pracy. Dopuszczalne jest istnienie różnic w treści poszczególnych typów umowy o pracę a brak uzasadnień wypowiedzenia umowy na czas określony nie narusza konstytucji.

Witold Polkowski, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, mówi
–„Pracownicy bardzo często kwestionują przyczynę wypowiedzenia. Gdyby trzeba było uzasadniać wypowiedzenie umów terminowych, przybyłoby spraw w sądach. Firmy nie po to jednak zatrudniają ludzi, by ich zwalniać bez powodu. Zawsze jest jakaś konkretna podstawa do podjęcia takiej decyzji."
Jego zdaniem firmy chętnie zatrudniają na czas określony nie, dlatego, że nie muszą podawać przyczyny zakończenia stosunku pracy, ale np. z powodu dwutygodniowego terminu wypowiedzenia umowy. Dzięki temu mogą łatwiej reagować na zmiany na rynku.

TK wskazał także związek zróżnicowania form zatrudnienia z sytuacją na rynku pracy. Zgodnie z art. 65 konstytucji władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia. Bez wprowadzania jego różnych, w tym elastycznych, form trudno byłoby wypełnić ten konstytucyjny obowiązek. Wprowadzenie w kodeksie pracy obok umów na czas nieokreślony innych rodzajów umów, w tym na czas określony, to przejaw prowadzenia przez państwo polityki zatrudnienia jak największej liczby osób.

Z wyrokiem i uzasadnieniem nie zgodziła się Teresa Liszcz, która uważa, że przepis pozwalający na wypowiadanie przez pracodawców umów na czas określony bez podawania motywów decyzji dyskryminuje zatrudnionych na podstawie takiej umowy. Powoływała się na, przepisy antydyskryminacyjne w kodeksie pracy, które zabraniają dyskryminacji także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony. Jej zdaniem problem dyskryminowania zatrudnionych na czas określony wynika z niezaskarżonego art. 33 k.p., który nie ogranicza okresu trwania takiej umowy (zdarza się, że pracownik otrzymuje umowy na czas określony przez kilka lat). Zdaniem Liszcz wskazywana przez TK możliwość sądowej kontroli prawa do nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy terminowej pod kątem naruszeń społecznogospodarczych lub zasad współżycia społecznego jest w obecnych warunkach funkcjonowania sądów tylko teoretyczna.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.