Aktualności

2010 Pozwy zbiorowe

Rząd zaakceptował projekt pozwów zbiorowych. Co najmniej dziesięć osób (np. poszkodowanych w katastrofie budowlanej czy na skutek użycia szkodliwego leku) będzie mogło złożyć wspólny pozew w sądzie i dochodzić swoich praw. Otrzymają odszkodowanie w równej wysokości. Z pozwu zbiorowego będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy, którzy zawarli  umowy o opcje walutowe, jeżeli sąd potwierdzi zasadność takiego typu postępowania.

Instytucja pozwu zbiorowego funkcjonuje już w Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach Europy.

Nowe przepisy mają spowodować szybsze i skuteczniejsze dochodzenie roszczeń - sąd zbada materiał dowodowy jednokrotnie. Ta forma dochodzenia należności może być szczególnie popularna w przypadku dochodzenia małych kwotowo roszczeń. Obecnie osobom poszkodowanym nie opłaca się wnosić sprawy do sądu, jeśli zostali oszukani na małe kwoty, np. uczestnicy wycieczki oszukani przez biuro podróży na kwotę 300 złotych.

By wnieść pozew zbiorowy co najmniej dziesięć osób w stosunku do jednego sprawcy musi mieć podobne roszczenie. (np. poszkodowani korzystający z usług jednego banku, osoby prowadzące kurację tym samym medykamentem czy uczestniczące w jednym wypadku drogowym lub katastrofie). Sąd okręgowy oceni czy istnieje więź między podmiotami, która daje im możliwość połączenia ich w grupę i złożenia pozwu zbiorowego. Sędzia, zanim przystąpi do rozstrzygania sprawy, może odrzucić pozew, gdy stwierdzi brak takich okoliczności.

Po złożeniu pozwu trzeba będzie zamieścić ogłoszenie w prasie, gdyż oprócz osób, które wniosły pozew, uczestnikami postępowania będą mogły zostać osoby, które do niego dołączą. Brak jednak możliwości modyfikacji grupy przed zakończeniem postępowania. Projekt zawiera rozwiązanie, że osoba, która wstąpiła do grupy, nie będzie mogła z niej wystąpić aż do czasu jego zakończenia.

Wniesienie pozwu zbiorowego będzie związane z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 2 proc. wartości przedmiotu sporu.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.