Aktualności

2013 Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS – nowe zasady obliczania kapitału początkowego

Nowe regulacje w zakresie obliczania kapitału początkowego wprowadza ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2013 poz. 960). Są one korzystniejsze dla ubezpieczonych.

Chodzi o zasady ustalania przez organ rentowy kapitału początkowego w przypadku, gdy okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony korzystał z urlopu wychowawczego. Dotychczas wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok był obniżony, ponieważ do jego ustalenia przyjmowano przeciętne wynagrodzenie z całego roku. Obniżało to wysokość kapitału początkowego, a w przyszłości także emeryturę. Obowiązująca od 1 października 2013 r. nowelizacja wprowadza zasadę, na mocy której do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana ma być kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy, w których ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu.

 

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.