Aktualności

2013 Nowelizacja trzech ustaw – obowiązek poinformowania, że przedawnienie nie biegnie

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. 2013 poz. 1149) ukazała się 30 września br. nakłada na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania podatnika o zawieszeniu lub nierozpoczęciu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu.

W związku z powyższą zmianą, wszczęcie postępowania karnego, karnoskarbowego, wykroczeniowoskarbowego przed postawieniem zarzutów będzie powodowało zawieszenie lub nierozpoczęcie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego pod warunkiem, że dłużnik zostanie poinformowany o ich wszczęciu.

Ustawa wchodzi w życie dnia 15 października 2013 r.

Powyższa nowelizacja stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/2011).

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.