Aktualności

2008 Nowelizacja kodeksu pracy

W dniu 17 października 2008 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Zmiany dotyczą przede wszystkim przepisów antydyskryminacyjnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustawa dostosowuje polskie prawo pracy do norm unijnych, uszczegóławia definicję molestowania seksualnego (zmiana art. 18 § 6 kodeksu pracy), poprzez dokładne wskazanie charakteru działań, jakie mogą doprowadzić do stworzenia niekorzystnej atmosfery wobec pracownika.

Nowelizacja wprowadza przepis wskazujący, że podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

Ponadto proponowane zmiany w przepisach gwarantują pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego podjęcie pracy na dotychczasowym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym (nowy art. 183). Przyjęte rozwiązanie polega na nałożeniu na pracodawcę obowiązku dopuszczenia pracownika po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie byłoby to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Poza tym wprowadza się przepisy przewidujące, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.