Aktualności

2008 Notarialne potwierdzenie nabycia spadku

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku nowelizującej ustawę Prawo o Notariacie, sądy stracą monopol na stwierdzanie nabycia spadku przez spadkobierców zmarłego spadkodawcy. Nowe przepisy wejdą w życie dnia 2 października 2008 r.

Do tej pory stwierdzenie nabycia spadku było czynnością zastrzeżoną do wyłącznej kompetencji sądu. Teraz, na podstawie nowych przepisów nabycie spadku będzie mogło być stwierdzone przez notariusza. Ponadto nie będzie to musiał być notariusz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy. Postulowane zmiany już na pierwszy rzut oka wydają się być korzystne dla spadkobierców.

Otóż podstawowym warunkiem, można by rzec praktycznym, dla stwierdzenia przez notariusza nabycia spadku będzie zgodny wniosek wszystkich spadkobierców. Zgoda pomiędzy wszystkimi spadkobiercami leżeć będzie u wyjścia możliwości notarialnego poświadczenia nabycia spadku. Warunkiem sine qua non notarialnego stwierdzenia nabycia spadku będzie zaś brak wątpliwości co do kręgu spadkobierców i wielkości przypadających im udziałów. Koniecznym będzie też obecność wszystkich spadkobierców.

Zakres kompetencji notariusza do poświadczenia nabycia spadku został jednak ograniczony do dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Wyłączona została możliwość notarialnego poświadczenia nabycia spadku w odniesieniu do testamentów szczególnych.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisywać będzie protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz pouczy osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszystkich okoliczności objętych treścią protokołu i o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

Notarialne poświadczenie nabycia spadku będzie wywoływać takie same skutki jak sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

Powyższe zmiany mają na celu uproszczenie procedury przejścia spadku na spadkobierców zmarłego spadkodawcy. W przypadku braku wątpliwości co do kręgu spadkobierców i wielkości przypadających im udziałów, przy oczywistym wymogu bezsporności między spadkobiercami, rozwiązanie to pozwoli na przyspieszenie załatwiania tego rodzaju spraw a przy tym na odciążenie sądów, które do tej pory posiadały wyłączność rozstrzygania tego rodzaju spraw.

O tym jak powyższe rozwiązania będą funkcjonowały w praktyce przekonamy się już od 2 października 2008 roku.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.