Aktualności

2008 Luty

Uchwała z dnia 28 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 143/07).
Odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 k.s.h. osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w razie istnienia tego zobowiązania.

Uchwała z dnia 21 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 152/07).
Wpis odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej, dokonany na podstawie postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności nieruchomości, ma charakter konstytutywny.

Uchwała z dnia 21 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 141/07).
Sąd określa wysokość wynagrodzenia syndyka bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.

Uchwała składu 7 sędziów SN z 7 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 115/07).
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą.

Uchwała z dnia 22 lutego 2008 r. (sygn. akt I PZP 12/07).
Zmiana postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy może nastąpić tylko w trybie przewidzianym w ustawie, nawet gdy układ ten przewiduje możliwość uchylenia zasad wypłacania świadczenia płacowego na skutek niezadowalającej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.


Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.