Aktualności

2008 Kwiecień

Uchwała z dnia 2 kwietnia 2008 r. (sygn. akt: III CZP 20/08).
2 kwietnia 2008 r., Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygnatura III CZP 20/08), w której potwierdził, że przy wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, profesjonalny pełnomocnik spółki: adwokat, radca prawny czy rzecznik patentowy, musi przedstawić odpis z KRS lub inny dokument. Chodzi o wykazanie w ten sposób, że organ osoby prawnej ma umocowanie do udzielenia profesjonaliście pełnomocnictwa do reprezentowania spółki przed sądem.

Powołując się na art. 479 ze zn. 8a Kodeksu postępowania cywilnego, Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale, że brak odpisu z KRS lub innego dokumentu, jest podstawą do odrzucenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W ocenie SN niedołączenie odpisu czy innego dokumentu, który stanowiłby potwierdzenie możliwości udzielenia pełnomocnictwa fachowemu reprezentantowi przez organ osoby prawnej, stanowi brak formalny sprzeciwu.

Uchwała ta potwierdza, że dla wykazania legalności działania pełnomocnika, nie jest wymagany odpis z KRS, ale może być w tym celu przedstawiony inny dokument; ważne by stanowił on potwierdzenie umocowania organu spółki do udzielenia takiego pełnomocnictwa.


Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.