Publikacje

"Bezpieczeństwo pożarowe dachów"

"Bezpieczeństwo pożarowe dachów"

Autor: Dr Magdalena Rytwińska, Łódź - marzec 2007
 

Opracowanie niniejsze składa się z dwóch części. Część pierwsza jest poświęcona analizie obowiązujących regulacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dachów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

Część druga zawiera zestawienie planowanych zmian w rozdziale 1 i 2 działu 6 obowiązującego rozporządzenia wraz z krótką analizą jednej z planowanych zmian dotyczących wymagań stawianych dachom wielkopowierzchniowym (powyżej 1.000 m2).

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.