Aktualności

2015.03.30 Uproszczone przepisy o wstępnych badaniach lekarskich od 1 kwietnia

Nie wszyscy nowoprzyjmowani do pracy pracownicy będą musieli zostać skierowani na wstępne badania lekarskie.

Jeżeli pracownik zostanie zatrudniony wciągu 30 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia (rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy) i o ile warunki pracy będą analogiczne na obydwu stanowiskach, wystarczy, że przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie wydane u poprzedniego pracodawcy. Taka zmiana zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r.

Art. 229 Kodeksu pracy został zmieniony przez ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 poz. 1662).

Do tej pory pracownik nie musiał przechodzić powtórnych badań jedynie, jeżeli był ponownie zatrudniany  w ciągu 30 dni od ustania stosunku pracy, przez tego samego pracodawcę. Po nowelizacji art. 229 k.p. nowy pracodawca będzie mógł opierać się na orzeczeniu lekarskim wydanym na czas pracy  w innej firmie. To udogodnienie nie może być stosowane do osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczamy prace stwarzające duże zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, takie jak: prace na wysokości, prace  w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych (w tym o działaniu rakotwórczym lub mutagennym), prace  w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych, roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace  w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie jedynie do orzeczeń lekarskich wydanych od dnia wejścia  w życie ustawy. Nie będzie więc można, nie kierować na badania pracownika, który  w nowym miejscu pracy okaże orzeczenie lekarskie wydane przed 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na wstępne badania lekarskie i do badań rozpoczętych przed tą datą również będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.