„Aspekty prawne umowy o roboty budowlane – zastosowanie i przykłady z praktyki w świetle przepisów prawa cywilnego”

„jeśli coś może się wydarzyć, to z pewnością tak się stanie”

Cel szkolenia - celem jest przekazanie wiedzy nt podstaw prawnych umowy o roboty budowlane w świetle regulacji Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego niezbędnej każdemu pracującemu na codzień w wykonawstwie budowlanym zarówno po stronie inwestora jak i wykonawcy. Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są przykładami z praktyki, omawiane są również problemy i przypadki z doświadczenia uczestników szkolenia. Zawarte treści są przydatne również firmom ubezpieczeniowym i finansującym roboty budowlane.

1. Wprowadzenie – formuła warsztatów

zaprezentowanie techniki prowadzenia warsztatów,

przedstawienie prowadzącego,

cel warsztatów

2. Umowa o roboty budowlane jako odrębny typ umowy regulowanej przepisami kodeksu cywilnego (art. 647 – 658 k.c.)

2.1. Pojęcie robót budowlanych w świetle kodeksu cywilnego i przepisów prawa budowlanego

3. Zawarcie umowy o roboty budowlane

3.1. Forma umowy o roboty budowlane

3.2. Rodzaje umów o roboty budowlane

4. Podmioty uczestniczące w procesie inwestycyjnym

4.1. Strony umowy o roboty budowlane – zakres uprawnień i obowiązków

4.2. Case study 1studium przykładu dotyczącego czynności odbiorowych typowych robót budowlanych na przykładzie rzeczywistego stanu faktycznego robót remontowych dla wspólnoty mieszkaniowej – panel dyskusyjny

4.3. Case study 2studium przykładu dotyczącego czynności odbiorowych typowych robót budowlanych dużego centrum handlowego – panel dyskusyjny

4.4. Inni uczestnicy procesu inwestycyjnego – zakres obowiązków

5. Płatności w procesie inwestycyjnym

5.1. Zasady ustalania wynagrodzenia

5.2. Case study 3studium na przykładzie orzecznictwa sądowego, orzeczenie SN z dnia 6 maja 2004 r. dotyczące możliwości podwyższenia ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego – panel dyskusyjny

5.3. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane – analiza przydatności, dlaczego ustawa ta nie funkcjonuje w praktyce?

5.4. Projekt zmian ustawodawczych w zakresie gwarancji zapłaty należności w procesie inwestycyjnym – podstawowe informacje o trwającym procesie legislacyjnym – założenia zmian

6. Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu inwestycyjnego

6.1. Odpowiedzialność inwestora – ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia – art. 6471 k.c.

6.2. Odpowiedzialność wykonawcy i podwykonawców

6.3. Case study 4studium przykładu odstąpienia od umowy o roboty budowlane z uwagi na istotne wady konstrukcyjne budynku – panel dyskusyjny

6.4. Case study 5studium przykładu – czy wykonawca robót budowlanych, na które udzielił 3-letniej gwarancji odpowiada za wady wykonawstwa ujawnione po 5-6 latach??? – panel dyskusyjny

6.5. Odpowiedzialność projektanta i kierownika budowy

6.6. Case study 6studium przykładu jednej z najbardziej znanych w Polsce katastrof budowlanych – panel dyskusyjny

7. Panel dyskusyjny

Ekspert prawny pozostaje do dyspozycji uczestników – możliwość omawiania na forum lub indywidualnie przeszłych i aktualnych problemów uczestników

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.