„AKWIZYCJE BRANŻOWE – PRAWNE I FINANSOWE PROCEDURY DUE DILIGENCE”

"Idziemy za własnym nosem... czy za prawnikiem i finansistą...???"

Grupa celowa warsztatów - wysoka kadra zarządzająca (Top Management Firmy)
Cel warsztatów - szybki wzrost wartości firmy poprzez akwizycje i synergie handlowo-kosztowe łączeń biznesowych w świetle procesu Due Dilligence oraz jego procedur prawnych, analiz finansowych i możliwości uzyskania synergii rynkowych. Proces akwizycji i DD - rozpoznania firmy w świetle lokalnych przepisów prawa i zawartych umów. Warsztaty prowadzą praktycy mający za sobą wielokrotny udział w procesach akwizycyjnych w kraju i za granicą.

1. Wprowadzenie – formuła warsztatów – 15 min.

- zaprezentowanie techniki prowadzenia warsztatów, 

- przedstawienie prowadzącego, 

- cel warsztatów

PROWADZĄCY:
Pan Maciej Lipiński – ekspert, menadżer - finansista
Pani dr Magdalena Rytwińska – radca prawny

2. Case study 1 studium przypadku wzrostu wartości firmy poprzez uzyskanie synergii produktowej i kosztowej w tym samym obszarze działań rynkowych dla dużej firmy polskiej (300 MPLN przychodów) – koncentracja procesu due diligence na aspektach finansowo-marżowych produktu i zabezpieczeniu prawnym obszaru produkcji oraz produktów – 30 min + panel dyskusyjny – 15 min – M. Lipiński / M. Rytwińska

3. Case study 2studium przypadku wzrostu wartości firmy poprzez uzyskanie synergii produktowej w nowym komplementarnym obszarze działań rynkowych dla firmy j.w. – koncentracja procesu due diligence na aspektach prognozy i business planu w nowym obszarze działań rynkowych oraz zabezpieczeniu menadżerskim i prawnym obszaru HR – 30 min + panel dyskusyjny – 15 min – M. Lipiński / M. Rytwińska

Przerwa na lunch – 30 min

4. Akwizycja – rodzaje, najogólniej przyjęte procedury tego procesu, wzory, standardy – 20 min – M. Lipiński

5. Due diligence – zbrojne ramię akwizycji – 20 min – M. Lipiński   - cel procesu DD

- kto partycypuje w DD i od czego to zależy

- jak działa DD

- jak najlepiej prowadzić DD

6. Prawne aspekty procesu DD – 20 min – M. Rytwińska

Przerwa kawowa – 15 min

7. Case study 3studium przypadku niedojścia akwizycji do skutku pomimo możliwości szybkiego wzrostu wartości firmy – dlaczego w procesie tym powinni brać udział najlepsi eksperci – prawnicy – dlaczego firmy często korzystają z zewnętrznych konsultantów i czy daje to gwarancję bezpieczeństwa – 15 min + panel dyskusyjny – 15 min – M. Rytwińska

8. Finansowe aspekty procesu DD – 30 min – M. Lipiński

9. Ocena zwrotności akwizycji w świetle możliwych do uzyskania synergii, ale i ryzyk biznesowych (w tym prawnych) – 20 min – M. Lipiński

Po zakończeniu warsztatów obaj eksperci pozostają do dyspozycji uczestników – możliwość indywidualnych dyskusji – 90 min.

Termin:
Nowy termin wkrótce

Koszt: 890,-PLN + VAT od uczestnika

- członkowie PIPHB – rabat 5%

- zgłoszenie więcej niż 1 osoby – rabat 5%

- minimalna ilość uczestników do odbycia szkolenia – 3 osoby

Inne:
Miejscem szkoleń jest siedziba Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa O/Łódź oraz jednocześnie Kancelarii Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie z siedzibą w Łodzi przy ulicy Nawrot 4/1 z profesjonalnie do tego przygotowanym, klimatyzowanym centrum treningowo-warsztatowym. Mapa dojazdowa dostępna jest na stronie kancelarii: http://www.b2blegal.pl w zakładce /Kontakt/. Naprzeciwko siedziby kancelarii znajduje się parking strzeżony. Warsztaty mają charakter interpersonalny - ilość uczestników nie przekracza 14 osób. Warsztaty mogą mieć również charakter zgłoszonej zamkniętej grupy celowej wg odrębnych kosztów i indywidualnie uzgodnionym tokiem i tematyką zajęć, odpowiednio: (1:1) - jeden na jeden, (1:2) - jeden na dwa, (1:3) - jeden na trzy oraz w zespołach bardziej licznych jednak nie więcej niż 14 osób. Wszelkie szczegółowe zapytania prosimy kierować na adres e-mail: kancelaria@b2blegal.pl lub kontaktować się w sprawach organizacyjnych bezpośrednio z asystentką Kancelarii Panią Katarzyną Widerkiewicz, tel. +48 42 6301399

Formularz zgłoszeniowy: warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie faxem lub w wersji elektronicznej wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności przed szkoleniem (przelew, gotówka) na konto w Raiffeisen Bank Polska S.A. o/Łódź - nr 30175010930000000003644634

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.