Aktualności

2017.07.22 Ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

W dniu 22 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.  

Powyższa ustawa wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie UE nr 1093/2010.

Ustawa przewiduje kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Określa:

  • zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny,
  • prawa i obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz prawa i obowiązki konsumenta, kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny,
  • skutki uchybienia ustawowym obowiązkom,
  • zasady i tryb sprawowania nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W zakresie udzielanych informacji, ustawa reguluje obowiązki informacyjne kredytodawcy, pośrednika i doradcy kredytowego przed zawarciem umowy kredytowej oraz w związku z jej zawarciem, określając w załączniku wzór formularza informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego i kredytu konsumenckiego.

Ustawa przewiduje, że kredytów hipotecznych będą mogły udzielać tylko instytucje kontrolowane przez KNF w walucie, w której klienci uzyskują większość dochodów lub posiadają większość aktywów.  Zakazuje (z pewnymi wyjątkami) uzależniania udzielenia kredytu od zakupu innego produktu finansowego (tzw. sprzedaży wiązanej). Określa także obowiązki kredytodawców i pośredników kredytowych w zakresie reklamowania kredytu hipotecznego w celu zabezpieczenia klientów przed nierzetelnymi reklamami. 

Ponadto ustawa przyznaje konsumentom prawo do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Konsument nie będzie ponosił kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt hipoteczny, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.

Ustawa wprowadza również rozwiązania, które umożliwią restrukturyzację zadłużenia w przypadku, gdy konsument nie będzie w stanie spłacać zobowiązań.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.