Aktualności

2017.06.17 Zmiany w zasadach wycinki drzew na nieruchomościach prywatnych

Po chwilowej liberalizacji w zakresie swobody i nieodpłatności usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych na cele nie związane z działalnością gospodarczą, z dniem 17 czerwca 2017 weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o ochronie przyrody i przywracające w tym zakresie formalności i w pewnym zakresie odpłatność.

Otóż aktualnie właściciel – osoba fizyczna – może swobodnie dysponować jedynie drzewami, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm (w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego – 80 cm, a w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego – 65 cm). Jeżeli zaś zamierza usunąć inne drzewa na cele nie związane z działalnością gospodarczą, jest zobowiązany dokonać zgłoszenia tego zamiaru do właściwego organu. W terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia, organ dokonuje oględzin. Następnie w terminie kolejnych 14 dni organ może wyrazić sprzeciw względem zamiaru właściciela. Brak sprzeciwu uprawnia właściciela nieruchomości do usunięcia drzewa bez żadnych opłat.

Jednakże ustawodawca zdecydował, że w razie, gdy przed upływem 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o pozwolenie na budowę, która ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości opłatę za usunięcie drzewa.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.